Hvad er CI?

CI står for Cochlear Implant og er egentlig ”bare” et avanceret høreapparat. Forskellen er, at CI kræver, at en del af høreapparatet opereres ind under huden bag øret. Denne del kaldes for modtageren. Den anden indvendige del af CI er en elektrode, som er indopereret i øresneglen. Ci består desuden af en række udvendige anordninger: En mikrofon, en taleprocessor og en sender. Kort sagt fungerer det altså således:

– Mikrofonen opfanger lyden.

– Taleprocessoren omdanner lyden til digitale signaler.

– Senderen viderfører lyden til den CI-del, der er indopereret.

– Elektroden i øresneglen sender impulser til hørenerven.

– Hjernens hørecenter fortolker impulserne som lyd.

Sender og modtager er magnetiske. Derfor placeres de ud for hinanden under- og over huden, hvor signalerne sendes trådløst.

Det er vigtigt at pointere, at CI ikke er noget mirakelmiddel! Det kræver, at man genoptræner øret, og selv efter massiv genoptræning er man overhovedet ikke garanteret en perfekt hørelse! Men opfindelsen af CI er på sin vis et ”mirakelmiddel” for de mange mennesker, hvor almindelige høreapparater ikke har nogen effekt. Det være sig døvfødte børn, børn og unge der har mistet hørelsen, og helt generelt personer med svær hørenedsættelse. Og det ER da fantastisk at grundet CI, er døvhed ved at være et sjældent fænomen – i hvert fald i de lande der er godt økonomisk stillede. Skal man have bedst muligt resultat ud af CI, er det bedst at få det lavet inden 6 års-alderen, da hørecentret efter denne alder langsomt begynder at blive brugt til andre formål. Jeg fik det selv lavet, da jeg var 28 år gammel, så det er ikke specielt lang tid siden. Jeg er gået fra en hørelse på omkring 15 % til en hørelse på ca. 60 procent, og jeg er glad! For al forbedring er godt!

(Visited 300 times, 1 visits today)