Livet for døve i Danmark

Døve i Danmark møder dagligt udfordringer i hverdagen, som andre ikke nødvendigvis tænker over eller lægger mærke til. Hverdagslivet med hørenedsættelse, kan være meget anderledes fra hverdagen hos normalthørende, selvom den hørehæmmedes hverdagsinteresser kan ligne mange andres. Kommunikationen med andre mennesker er et socialt vilkår, som kan være en stor prøvelse for døve og døvstumme. Hørehæmmede har mulighed for at kommunikere via blandt andet tegnsprog, mundaflæsning og kropssprog. Men det er langt fra altid, at kommunikationen bliver ligeså flydende og afslappet som den ville være mellem normalthørende personer. Selvom høreapparater er med til at gøre en stor forskel for mange døve, kan talesprog og nuancer i udtalen stadig være vanskeligt at lære for personer med hørenedsættelse, og dette gør det besværligt at føre samtaler med andre mennesker. Det sociale liv, fester og koncerter er trods alt ikke forbeholdt de hørende. Personer med hørenedsættelse kan have den samme glæde ved musik som andre, men denne kan være udfordret af blandt andet baggrundsstøj og den døves manglende evne til at høre bestemte lyde eller toner. Det er derfor ikke til at komme uden om, at døve har andre levevilkår end så mange andre. Derfor må man ikke tage for givet, at selvom døve i Danmark lever med mange udfordringer i forhold til helt almindelige hverdagsting, har de samtidig en hverdag med drømme og tanker, der ikke er meget anderledes end andres.

(Visited 243 times, 1 visits today)