Sprog

Jeg er født med nedsat hørelse, der kun blev værre jo ældre, jeg blev. Det at jeg ikke er født døv betyder, at jeg har et udviklet sprog. Jeg har kunnet høre (til en vis grænse) hvordan folk har kommunikeret med hinanden. Dog er mit sprog mangelfuldt i form af udtale. For når man ikke kan høre 100 procent hvad man selv siger, er det svært at udtale vokaler korrekt. Derfor kan man altså helt sikkert høre på mig, når jeg taler, at jeg aldrig har været fuldt hørende. En del af min genoptræning efter min CI blev opereret ind, var taletræning. Jeg kunne jo pludselig høre en del mere end jeg havde kunnet i flere år, så det føjede naturligvis nogle nuancer til mit talesprog. Skriftligt har jeg altid arbejdet meget med at være så meget på linje med hørende som muligt. Selvom jeg ikke har været helt døv, har jeg alligevel lært tegnsprog. Og det er jeg glad for, jeg gjorde! For det er altså en lettelse, at kunne ”tale” uforstyrret og afslappet med andre i samme...

Læs Mere

Musik & koncerter

Det er faktisk ikke specielt let at være hørehæmmet, men samtidigt være glad for musik. Går jeg til en ganske almindelig koncert, vil jeg måske få 50 % af det udbytte, andre får af lydoplevelsen. Det er igen 50 %, jeg går glip af. Der er mange ting, der spiller ind. Dels er der tit meget larm til koncerter – i hvert fald den slags, jeg er interesseret i. Baggrundsstøj tager meget af lyden. Og følges jeg med nogen, er det helt umuligt for mig at snakke med vedkommende. Derfor følges jeg kun med folk, der kan tegnsprog. Noget andet er, at der er mange overtoner, jeg ikke kan høre. Derfor er der en stor del af musikken, som bliver ”væk”. På baggrund af dette kan I nok regne ud, at det at gå til koncerter ikke er noget, jeg gør særligt tit. Derimod har jeg faktisk ikke så store problemer med at høre musik i radioen, og jeg har heller ikke problemer med at gå i biografen! Det skyldes noget så skønt som Teleslyngen! Sådan et anlæg findes...

Læs Mere

Livet for døve i Danmark

Døve i Danmark møder dagligt udfordringer i hverdagen, som andre ikke nødvendigvis tænker over eller lægger mærke til. Hverdagslivet med hørenedsættelse, kan være meget anderledes fra hverdagen hos normalthørende, selvom den hørehæmmedes hverdagsinteresser kan ligne mange andres. Kommunikationen med andre mennesker er et socialt vilkår, som kan være en stor prøvelse for døve og døvstumme. Hørehæmmede har mulighed for at kommunikere via blandt andet tegnsprog, mundaflæsning og kropssprog. Men det er langt fra altid, at kommunikationen bliver ligeså flydende og afslappet som den ville være mellem normalthørende personer. Selvom høreapparater er med til at gøre en stor forskel for mange døve, kan talesprog og nuancer i udtalen stadig være vanskeligt at lære for personer med hørenedsættelse, og dette gør det besværligt at føre samtaler med andre mennesker. Det sociale liv, fester og koncerter er trods alt ikke forbeholdt de hørende. Personer med hørenedsættelse kan have den samme glæde ved musik som andre, men denne kan være udfordret af blandt andet baggrundsstøj og den døves manglende evne til at høre bestemte lyde eller toner. Det er derfor ikke til at komme uden om, at døve har andre levevilkår end så mange andre. Derfor må man ikke tage for givet, at selvom døve i Danmark lever med mange udfordringer i forhold til helt almindelige hverdagsting, har de samtidig en hverdag med drømme og tanker, der ikke er meget anderledes end andres.

Læs Mere »