Kommunikation

Kommunikation

 

Det siger sig selv, at der er en del udfordringer forbundet med at være hørehæmmet. En af dem, er kommunikationen med andre mennesker. Tegnsprog er et uddøende sprog. Der er efterhånden så mange børn, der allerede tidligt i livet får indopereret CI, at døve mennesker også efterhånden er en uddøende “race”. Men det ændrer ikke på, at kommunikation stadig er en svær ting for dem, som rent faktisk ER døve. Før jeg selv fik CI, og var til familiefester, var folk tit søde til at hyre en tegnsprogstolk. Det betød faktisk rigtigt meget, for via en tolk kunne jeg være med i samtaler! Og det var ellers fuldstændigt umuligt! For selvom jeg kunne mundaflæse, så ville der aldrig kunne blive en dialog. Der vil ikke kunne blive en afslappet kommunikation, som der ellers er mellem hørende mennesker. Livet som døvstum er svært, og jeg priser mig hver dag lykkelig for, at jeg har fået CI indopereret. Jeg føler mig på ingen måde så invalideret mere.

Læs Mere »

Sprog

Sprog

Jeg er født med nedsat hørelse, der kun blev værre jo ældre, jeg blev. Det at jeg ikke er født døv betyder, at jeg har et udviklet sprog. Jeg har kunnet høre (til en vis grænse) hvordan folk har kommunikeret med hinanden. Dog er mit sprog mangelfuldt i form af udtale. For når man ikke kan høre 100 procent hvad man selv siger, er det svært at udtale vokaler korrekt. Derfor kan man altså helt sikkert høre på mig, når jeg taler, at jeg aldrig har været fuldt hørende. En del af min genoptræning efter min CI blev opereret ind, var taletræning. Jeg kunne jo pludselig høre en del mere end jeg havde kunnet i flere år, så det føjede naturligvis nogle nuancer til mit talesprog. Skriftligt har jeg altid arbejdet meget med at være så meget på linje med hørende som muligt. Selvom jeg ikke har været helt døv, har jeg alligevel lært tegnsprog. Og det er jeg glad for, jeg gjorde! For det er altså en lettelse, at kunne ”tale” uforstyrret og afslappet med andre i samme båd, uden at skulle anstrenge sig for at forstå. Man bruger afsindige mængder energi på at ”være med” når der bliver talt med en. Især hvis det er en gruppe af mennesker, man befinder sig i. Er der lidt mumlen fra nogle af personerne i samtalen, kan hele tråden pludseligt ryge. Da jeg havde fået min CI og skulle genoptræne, var jeg helt enormt træt meget af tiden! Det var simpelten en anstrengelse af format, konstant at bruge al sin energi på at lytte så godt som muligt. Men det har lønnet sig. Jeg hører bedre og forstår mere – selvom ”mumlerierne” i samtalerne stadig er en udfordring.

Jeg vil gerne dele min all-time favourite video med jer!

Læs Mere »

Hvad er CI?

CI står for Cochlear Implant og er egentlig ”bare” et avanceret høreapparat. Forskellen er, at CI kræver, at en del af høreapparatet opereres ind under huden bag øret. Denne del kaldes for modtageren. Den anden indvendige del af CI er en elektrode, som er indopereret i øresneglen. Ci består desuden af en række udvendige anordninger: En mikrofon, en taleprocessor og en sender. Kort sagt fungerer det altså således:

– Mikrofonen opfanger lyden.

– Taleprocessoren omdanner lyden til digitale signaler.

– Senderen viderfører lyden til den CI-del, der er indopereret.

– Elektroden i øresneglen sender impulser til hørenerven.

– Hjernens hørecenter fortolker impulserne som lyd.

Sender og modtager er magnetiske. Derfor placeres de ud for hinanden under- og over huden, hvor signalerne sendes trådløst.

Det er vigtigt at pointere, at CI ikke er noget mirakelmiddel! Det kræver, at man genoptræner øret, og selv efter massiv genoptræning er man overhovedet ikke garanteret en perfekt hørelse! Men opfindelsen af CI er på sin vis et ”mirakelmiddel” for de mange mennesker, hvor almindelige høreapparater ikke har nogen effekt. Det være sig døvfødte børn, børn og unge der har mistet hørelsen, og helt generelt personer med svær hørenedsættelse. Og det ER da fantastisk at grundet CI, er døvhed ved at være et sjældent fænomen – i hvert fald i de lande der er godt økonomisk stillede. Skal man have bedst muligt resultat ud af CI, er det bedst at få det lavet inden 6 års-alderen, da hørecentret efter denne alder langsomt begynder at blive brugt til andre formål. Jeg fik det selv lavet, da jeg var 28 år gammel, så det er ikke specielt lang tid siden. Jeg er gået fra en hørelse på omkring 15 % til en hørelse på ca. 60 procent, og jeg er glad! For al forbedring er godt!

Læs Mere »