Musik & koncerter

Musik & koncerter

Det er faktisk ikke specielt let at være hørehæmmet, men samtidigt være glad for musik. Går jeg til en ganske almindelig koncert, vil jeg måske få 50 % af det udbytte, andre får af lydoplevelsen. Det er igen 50 %, jeg går glip af. Der er mange ting, der spiller ind. Dels er der tit meget larm til koncerter – i hvert fald den slags, jeg er interesseret i. Baggrundsstøj tager meget af lyden. Og følges jeg med nogen, er det helt umuligt for mig at snakke med vedkommende. Derfor følges jeg kun med folk, der kan tegnsprog. Noget andet er, at der er mange overtoner, jeg ikke kan høre. Derfor er der en stor del af musikken, som bliver ”væk”. På baggrund af dette kan I nok regne ud, at det at gå til koncerter ikke er noget, jeg gør særligt tit. Derimod har jeg faktisk ikke så store problemer med at høre musik i radioen, og jeg har heller ikke problemer med at gå i biografen! Det skyldes noget så skønt som Teleslyngen! Sådan et anlæg findes heldigvis rigtigt mange steder i det offentlige. F.eks. i kirker (hvor det også er bydende nødvendigt grundet den dårlige akustik). Teleslyngen består af mikrofoner, som opbygger et elektromagnetisk felt, der opfattes af enten høreapparatet eller CI’en. Signalerne sendes rundt i rummet via en ledning – selve teleslyngen. Den findes både i ”løs” form, så man kan bære den om halsen, og den findes som et fastmonteret anlæg! Og det er SÅ smart! Det giver hørehæmmede mulighed for rigtigt meget, der ellers ville være helt omsonst! Bærer man en halsteleslynge kan den hjælpe med at opfange lyd fra f.eks. fjernsynet eller radio. Dog hjælper den ikke ved meget svær hørenedsættelse.

Læs Mere »

Hvad er CI?

CI står for Cochlear Implant og er egentlig ”bare” et avanceret høreapparat. Forskellen er, at CI kræver, at en del af høreapparatet opereres ind under huden bag øret. Denne del kaldes for modtageren. Den anden indvendige del af CI er en elektrode, som er indopereret i øresneglen. Ci består desuden af en række udvendige anordninger: En mikrofon, en taleprocessor og en sender. Kort sagt fungerer det altså således:

– Mikrofonen opfanger lyden.

– Taleprocessoren omdanner lyden til digitale signaler.

– Senderen viderfører lyden til den CI-del, der er indopereret.

– Elektroden i øresneglen sender impulser til hørenerven.

– Hjernens hørecenter fortolker impulserne som lyd.

Sender og modtager er magnetiske. Derfor placeres de ud for hinanden under- og over huden, hvor signalerne sendes trådløst.

Det er vigtigt at pointere, at CI ikke er noget mirakelmiddel! Det kræver, at man genoptræner øret, og selv efter massiv genoptræning er man overhovedet ikke garanteret en perfekt hørelse! Men opfindelsen af CI er på sin vis et ”mirakelmiddel” for de mange mennesker, hvor almindelige høreapparater ikke har nogen effekt. Det være sig døvfødte børn, børn og unge der har mistet hørelsen, og helt generelt personer med svær hørenedsættelse. Og det ER da fantastisk at grundet CI, er døvhed ved at være et sjældent fænomen – i hvert fald i de lande der er godt økonomisk stillede. Skal man have bedst muligt resultat ud af CI, er det bedst at få det lavet inden 6 års-alderen, da hørecentret efter denne alder langsomt begynder at blive brugt til andre formål. Jeg fik det selv lavet, da jeg var 28 år gammel, så det er ikke specielt lang tid siden. Jeg er gået fra en hørelse på omkring 15 % til en hørelse på ca. 60 procent, og jeg er glad! For al forbedring er godt!

Læs Mere »